Báo cáo PayPal Holdings Inc: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3


PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.30 với doanh thu $7.42B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự đoán EPS là $1.23 với mức doanh thu là $7.38B. .

Cổ phiếu PayPal Holdings Inc đạt được 2.09% và được giao dịch ở mức $52.74 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

PayPal Holdings Inc công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công Nghệ trong tháng này

Vào 24/10/, Microsoft báo cáo EPS quý đầu tiên là $2.99 cùng với doanh thu $56.5B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.65 với mức doanh thu dự kiến là $54.53B.

Lợi nhuận của Alphabet C cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 24/10/, với EPS quý ba là $1.55 cùng với doanh thu đạt được là $76.69B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $1.45 cùng với doanh thu là $75.98B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.