Cách liên kết PayPal với tài khoản ngân hàng


Việc liên kết PayPal với ngân hàng giúp chúng ta thực hiện rút tiền một cách thuận lợi.

Tại giao điện trang chủ bạn chọn mục Liên kết với một ngân hàng.

Sau đó cũng hiển thị giao diện để điền thông tin ngân hàng của bạn.

Tên ngân hàng sẽ phải điền bằng tên tiếng Anh, phần Mã SWIFT ngân hàng của bạn. Bạn có thể xem tại: Mã SWIFT ngân hàng tại Việt Nam.

Cuối cùng bạn nhấn Liên kết ngân hàng là được.