Hướng dẫn chuyển và nhận tiền USD trong tài khoản Paypal


Rất nhiều người cứ đi tìm số tài khoản Paypal để chuyển tiền mà không biết là Paypal làm gì có cái số tài khoản nào.

Chuyển tiền/nhận tiền trong tài khoản Paypal

Theo thói quen chuyển tiền qua ngân hàng thì mọi người sẽ nghĩ là cần số tài khoản. Nhưng Paypal không có số tài khoản nào cả, Paypal quản lý tài khoản bằng Email.

Mỗi tài khoản Paypal sẽ tương ứng với một email đăng ký. Email này là duy nhất và dùng để chuyển tiền hay nhận tiền trong tài khoản Paypal.

  • Chuyển tiền đi thì bạn chỉ cần biết email là có thể gửi được. Thao tác rất đơn giản, mà tiền sẽ chuyển thành công ngay lập tức.
  • Nhận tiền thì chỉ cần cung cấp cho người gửi email là xong.

Các hình thức gửi USD trong tài khoản Paypal

Bạn có thể chuyển tiền bằng menu Send & Request Payments phía trên cùng. Khi click vào thì sẽ có giao diện cho bạn các lựa chọn như dưới đây.

1. Friends and Family 2. Goods & Services 3. Request Payments
  • Gửi tiền cho bạn bè.
  • Tiền nhận được dùng ngay, không có bảo hiểm.
  • Gửi tiền mua hàng, thuê freelancer hoặc dịch vụ gì đó.
  • Có bảo hiểm, người nhận tiền bị pedding 21 ngày mới có thể sử dụng được.
  • Yêu cầu gửi tiền
  • Miễn phí
  • Phí bảo hiểm 4.5%

Nếu bạn gửi tiền Paypal để bán lấy VNĐ thì chắc chắn là nên dùng hình thức 1. Vì chẳng có ai chấp nhận mua USD theo hình thức thứ 2 cả. Vừa mất 4,5% phí bảo hiểm, vừa bị pendding 21 ngày, vừa có nguy cơ bị đòi tiền USD lại.

Còn nếu bạn mua hàng online hay thanh toán cho một dịch vụ nào đó thì dùng gói có bảo hiểm là an toàn. Người bán không gửi hàng thì bạn có thể đòi tiền lại được ngay.

Hướng dẫn gửi tiền Paypal qua tài khoản Paypal khác

  • Đăng nhập tài khoản và chọn Gửi và Yêu cầu

  • Chọn hình thức muốn chuyển tiền.

  • Nhập email người nhận tiền, sau đó ấn Tiếp theo

  • Nhập số tiền muốn gửi, sau đó ấn Tiếp theo

  • Lựa chọn loại thanh toán sau đó bấm Tiếp tục là xong.

*Lưu ý: số tiền tính từ dấu phảy qua bên phải. Ví dụ như 10,00 = 10$ nhé không phải là 1000$ đâu.