PayPal được phê duyệt để cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Anh


PayPal, một trong những công ty thanh toán lớn nhất thế giới, đã đăng ký thành công để cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Anh.

Cụ thể, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của đất nước đã cấp phép cho phép công ty cung cấp một số dịch vụ tiền điện tử và quảng cáo các dịch vụ đó cho người dân.

Theo trang web FCA, PayPal UK Limited của công ty đã đăng ký thành công với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Hơn nữa, việc phê duyệt cho thấy công ty đã tuân thủ các quy định chống rửa tiền của cơ quan quản lý. Do đó, nó đã được phép hoạt động trong “một số hoạt động tài sản tiền điện tử nhất định”.

PayPal được FCA phê duyệt là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Trong vài năm qua, toàn cầu đã chứng kiến ​​nhiều khu vực khác nhau tìm cách giải quyết vấn đề phức tạp về quy định tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, mỗi quyết định dường như đã đặt nền tảng cho sự chấp nhận cụ thể của đất nước đối với ngành này. Sau đó, Vương quốc Anh đã đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng mà một công ty thanh toán vừa tuân thủ.

Cụ thể, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã chính thức được chấp thuận cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Anh. Thật vậy, PayPal UK Limited đã đăng ký vào thứ Ba. Do đó, giờ đây nó có thể cung cấp một số dịch vụ và quảng cáo tiền điện tử nhất định cho các dịch vụ đó cho khách hàng ở Vương quốc Anh.

Vào tháng 8 năm nay, PayPal đã công bố quyết định tạm dừng hoạt động mua tiền điện tử ở Anh. Cụ thể, việc tạm dừng sẽ có hiệu lực cho đến năm 2024 và viện dẫn nhu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quy định đang phát triển. Hơn nữa, các tiêu chuẩn này đã được tuân thủ bởi một loạt công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận, chẳng hạn như PayPal.

Công ty thanh toán chắc chắn không hề ngại ngùng về hy vọng tham gia vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Đầu năm nay, họ đã tiết lộ stablecoin của riêng mình. Sau đó, việc đăng ký đánh dấu một bước tiến khác hướng tới việc tiếp tục nắm bắt thị trường nói chung.