PayPal tạm hoãn dịch vụ mua crypto ở UK


Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) sẽ siết chặt hoạt động quảng cáo crypto từ ngày 01/09 tới.

Chi nhánh của Paypal tại Anh, PayPal UK, thông báo sẽ tạm dừng giao dịch mua Bitcoin và tiền điện tử từ ngày 1/10. Họ dự kiến việc này sẽ kéo dài đến đầu 2024. Thông báo này đã được gửi qua email đến người dùng bị ảnh hưởng.

Lý do được phía PayPal đưa ra là do những yêu cầu mới từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA).

Cụ thể, FCA yêu cầu công ty phải tiến hành thay đổi để đáp ứng với các quy định mới trước khi được cho phép cung cấp dịch vụ mua tiền điện tử. ‘Trong thời gian chúng tôi tuân thủ quy định mới, việc mua tiền điện tử bằng PayPal tạm thời không khả dụng’, công ty nói.

Người phát ngôn của PayPal UK nói: ‘Khách hàng có tiền điện tử trên nền tảng chúng tôi có thể tự do giữ hoặc bán bất cứ lúc nào’.

Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tiền điện tử của PayPal tại Anh. Trước đó PayPal đã giới thiệu dịch vụ tiền điện tử tại Hoa Kỳ năm 2020 và từ đó đã phát triển các dịch vụ tiền điện tử riêng tới từng quốc gia trong đó có Anh.

Bên cạnh đó, việc này xảy ra trong bối cảnh ông lớn thanh toán này vừa ra mắt stablecoin riêng của mình là PYUSD.